нови изисквания на ДАНС към АК, относно данните на пътниците!

Вашата оценка
нови изисквания на ДАНС към АК, относно данните на пътниците!
Декларация за предоставяне на лични данни

Информираме Ви, че от 01 юли 2018г. влезе в сила процедура за PNR/API на ДАНС, която се отнася до изпращането на пътническите списъци за чартърни полети.

Долуподписаният/та ................................................................................................................, с ЕГН: ....…..............................., пол: ............................. притежаващ/а паспорт или лична карта № ....................................... издаден на .............................. от ...............................
С настоящата декларация, предоставям гореописаните лични данни на администратора „ОРИЕНТ 99 БГ“ ООД, ЕИК 203408048 за целите на предоставянето им на Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/ и във връзка с изпълнение на законовите му задължения като туроператор и/или туристически агент.
С предоставяне на данните съм информиран/а, че
1. Администраторът Ориент 99 БГ осигурява всички мои права за защита на данните по настоящото законодателство като достъп, информация, коригиране, изтриване, възражение и др.
2. Разбирам, че при въпроси, свързани с личните ми данни, мога да се свържа с администратора на следния телефон: ................................ и на следния имейл адрес: ...............................
3. Разбирам, че данните ми ще бъдат предадени на държавните органи в изпълнение на нормативните изисквания, както и че в случай, че чартърния полет е организиран от друг туроператор /вкл. от “Ориент 99 БГ“ ООД/, то данните могат да бъдат предадени и на него.
4. Данните ми ще бъдат съхранявани в рамките на законоуставените срокове.
5. В случай, че администраторът обработва личните данни незаконосъобразно, мога да се обърна към Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg
6. Повече информация по отношение на защитата на личните данни, мога да намеря в уеб страницата на администратора и неговата Политика, а именно: https://www.orient99.com/confidentiality.

Имайте предвид, че това не са изисквания на авиокомпанията, а на Държавна агенция “Национална сигурност”.

гр. София Декларатор: ____________________
Дата:

Защо Orient 99?
21 години
професионализъм
и доказан опит
ГОЛЯМО
разнообразие от
качествени хотели
и услуги
10 любими
топ дестинации
Атрактивни
цени без конкуренция